Qui som

Organització

La Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net és una entitat sense ànim de lucre i d'interès general que s'organitza a través del Patronat i un Equip de Persones que treballen per fer efectius els objectius, principis i valors del projecte Guifi· net

 

El Patronat de la Fundació

El Patronat és l'òrgan de govern i administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a l'assoliment de les finalitats fundacionals - Article 16 dels Estatuts -.

Els Patrons exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta - Article 19 dels Estutats -.

Odoo - Prova 1 a tres columnes

Ramon Roca Tió

President (càrrec no retribuït)

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona però va orientar la seva carrera professional cap a les tecnologies de la informació, desenvolupant responsabilitats en el camp corporatiu durant trenta anys.

Cofundador de guifi·net


 

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Ramon Amblàs Comas

Vocal (càrrec no retribuït)

Realitzà diversos cursos d'informàtica a principis dels 80, a partir dels quals va ampliar el seu coneixement de forma autodidàctica. Desenvolupa programes de gestió per a empreses i assistència als usuaris finals. Des de l'inici del projecte guifi·net va destacar ajudant activament com a voluntari del projecte en la instal·lació de supernodes i nodes de clients, així com oferint suport als usuaris als fòrums i llistes de correu.  

Odoo - Prova 2 a tres columnes

Lluís Dalmau Junyent

Secretari (càrrec no retribuït)

Llicenciat en Documentació, Enginyer Tècnic en Indústries Agràries i Alimentàries, Tècnic especialista en Medi ambient. Treballa a l'Institut de Taradell i és formador intern de l'organtizació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya al Departament d'Educació.                          

Cofundador de guifi·net

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Gil Forcada Codinachs 

Vicepresident (càrrec no retribuït) 

Va estudiar Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes a la Universitat de Girona. Des de 2011 viu a Berlín i treballa com a responsable de desenvolupadors de la pàgina web d'un periòdic. Sempre vinculat a projectes de codi (GNOME, Plone) o xarxa oberta guifi·net i de llengua (Softcatalà). 

Cofundador de guifi·net


Odoo - Prova 3 a tres columnes

Leandro Navarro Moldes

Vocal (càrrec no retribuït)

Doctor Enginyer de Telecomunicació, Professor Titular de UPC.edu, coordinador del grup de recerca en Sistemes Distribuïts (dsg.ac.upc.edu). Co-fundador i vice-president de Pangea.org, una ONG que proporciona serveis d'Internet a organitzacions sense ànim de lucre i moviments socials. A nivell internacional, és co-director del grup de treball Accés global a Internet per a tothom (GAIA) de l'Internet Research Task Force (IRTF) i vice-president de la taula de directors de l'Association for Progressive Communications (APC.org).

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Gabriel Lucas

Vocal (càrrec no retribuït)

Coordinador IT a Medialab Prado. Administració de la xarxa i sistemes informàtics, coordina el desenvolupament web, activitats, exposicions i la façana digital de centre.

Va estudiar Enginyeria Superior Informàtica a la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat Tècnica de Munich i va ser mediador cultural.

Compromès amb la cultura i el programari lliure, participa a comunitats com Guifi.net o MakeSpace Madrid.


Equip de treball de la Fundació

Les activitats de la Fundació les desenvolupen professionals, tant treballadores, com voluntàries, en col·laboració. Aquest criteri ha de mantenir-se en totes les activitats de la Fundació - Article 5.G dels Estatuts -.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Lluís Dalmau 
Direcció

Representar la Fundació davant de terceres persones per a l'assoliment de les finalitats fundacionals, tramitació de documentació i expedients, sense cap més excepció que les establertes a la normativa vigent i als Estatuts. Execució dels acords del Patronat i gestionar el patrimoni i la comptabilitat, personal i projectes.

Retribució bruta anual 2019: 18.791,76€

Dona a la Fundació: 2.263,44€

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Miguel Ángel Irigoyen

Operacions

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Xavi Moragues

Tècnic

 

 


Odoo - Prova 2 a tres columnes


Meritxell Vilaró

Administració 

Tècnica superior en Administració i Finances a l'Institut de Vic. Ha treballat en diferents empreses en recepció, administració comptable i de recursos humans.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Núria Coromina

Comunicació

Graduada en Ciències Polítiques i de l'Administració (UB) i Màster en Migracions Contemporànies (UAB) amb pràctiques al Departament de Convivència i Participació a l'Ajuntament de Badalona. Vinculada a la vida social i comunitària de Vic.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


 José Ramón Cubero

Operacions

Responsable de projectes. Experiència en certificació d'obres de telecomunicacions, control de materials, projectes i manteniments d'altes i xarxes.

Actualment gestiona el control de materials de l'obra, les sol·licituds de pas i la regularització de la xarxa. També és qui fa el disseny i replantejament de nova xarxa Guifi·net, el manteniment d'altes i baixes, la validació de certificacions d'obra i el manteniment i atenció d'incidències i avaries.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Dubraska García

Projectes i inventari

Graduada en Enginyeria Civil a la Universitat José Antonio Páez (Venezuela). En la seva trajectòria professional i personal destaca per l'elaboració de cronogrames en obres de construcció, coordinació i execució de projectes i inventari de material.


Odoo - Prova 2 a tres columnes


 Xavi Bosch

Tècnic

.


Odoo - Prova 2 a tres columnes


Nil Tosar

Tècnic

.


Odoo - Prova 2 a tres columnes


Kader Ziani

Tècnic

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Xavi Poza

Tècnic

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Marta Tarragona

Administració

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Aurelio Campo

Àrea jurídica

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Maialen Martiarena

Atenció persones usuàries

Va estudiar Enginyeria Tècnica Mecànica. Gestionar l'empresa familiar: pastora, elaboració de formatges, comercialització, ... durant sis anys. Dinamitzadora socio-cultural a la Vall d'Arakil durant tres anys. Actualment dona atenció a les persones usuàries a Sakananet.

Altres dades d'interès

La Fundació Guifi·net es va constituir per carta fundacional el dia 11 de juliol de 2008 i està inscrita a:

  • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, número 2550

  • Registre de Fundacions de Navarra

  • Registre d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, número 335

  • Registre d'Operadors de Telecomunicacions de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia

  • Cens d'Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya