Qui som

Organització

La Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net és una entitat sense ànim de lucre i d'interès general que s'organitza a través del Patronat i un Equip de Persones que treballen per fer efectius els objectius, principis i valors del projecte Guifi· net

 

El Patronat de la Fundació

El Patronat és l'òrgan de govern i administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a l'assoliment de les finalitats fundacionals - Article 16 dels Estatuts -.

Els Patrons exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta - Article 19 dels Estutats -.

Odoo - Prova 1 a tres columnes

Ramon Roca Tió

President (càrrec no retribuït)

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona però va orientar la seva carrera professional cap a les tecnologies de la informació, desenvolupant responsabilitats en el camp corporatiu durant trenta anys.

Cofundador de guifi·net


 

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Ramon Amblàs Comas

Vocal (càrrec no retribuït)

Realitzà diversos cursos d'informàtica a principis dels 80, a partir dels quals va ampliar el seu coneixement de forma autodidàctica. Desenvolupa programes de gestió per a empreses i assistència als usuaris finals. Des de l'inici del projecte guifi·net va destacar ajudant activament com a voluntari del projecte en la instal·lació de supernodes i nodes de clients, així com oferint suport als usuaris als fòrums i llistes de correu.  

Odoo - Prova 2 a tres columnes

Lluís Dalmau Junyent

Secretari (càrrec no retribuït)

Llicenciat en Documentació, Enginyer Tècnic en Indústries Agràries i Alimentàries, Tècnic especialista en Medi ambient. Treballa a l'Institut de Taradell i és formador intern de l'organtizació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya al Departament d'Educació.                          

Cofundador de guifi·net

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Gil Forcada Codinachs 

Vicepresident (càrrec no retribuït) 

Va estudiar Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes a la Universitat de Girona. Des de 2011 viu a Berlín i treballa com a responsable de desenvolupadors de la pàgina web d'un periòdic. Sempre vinculat a projectes de codi (GNOME, Plone) o xarxa oberta guifi·net i de llengua (Softcatalà). 

Cofundador de guifi·net


Odoo - Prova 3 a tres columnes

Leandro Navarro Moldes

Vocal (càrrec no retribuït)

Doctor Enginyer de Telecomunicació, Professor Titular de UPC.edu, coordinador del grup de recerca en Sistemes Distribuïts (dsg.ac.upc.edu). Co-fundador i vice-president de Pangea.org, una ONG que proporciona serveis d'Internet a organitzacions sense ànim de lucre i moviments socials. A nivell internacional, és co-director del grup de treball Accés global a Internet per a tothom (GAIA) de l'Internet Research Task Force (IRTF) i vice-president de la taula de directors de l'Association for Progressive Communications (APC.org).

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Gabriel Lucas

Vocal (càrrec no retribuït)

Coordinador IT a Medialab Prado. Administració de la xarxa i sistemes informàtics, coordina el desenvolupament web, activitats, exposicions i la façana digital de centre.

Va estudiar Enginyeria Superior Informàtica a la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat Tècnica de Munich i va ser mediador cultural.

Compromès amb la cultura i el programari lliure, participa a comunitats com Guifi.net o MakeSpace Madrid.


Equip de treball de la Fundació

Les activitats de la Fundació les desenvolupen professionals, tant treballadores, com voluntàries, en col·laboració. Aquest criteri ha de mantenir-se en totes les activitats de la Fundació - Article 5.G dels Estatuts -.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Lluís Dalmau 
Direcció

Representar la Fundació davant de terceres persones per a l'assoliment de les finalitats fundacionals, tramitació de documentació i expedients, sense cap més excepció que les establertes a la normativa vigent i als Estatuts. Execució dels acords del Patronat i gestionar el patrimoni i la comptabilitat, personal i projectes.

Retribució bruta anual 2019: 18.791,76€

Dona a la Fundació: 2.263,44€

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Miguel Ángel Irigoyen

Operacions

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Xavi Moragues

Técnico

 

 


Odoo - Prova 2 a tres columnes


Meritxell Vilaró

Administració 

Tècnica superior en Administració i Finances a l'Institut de Vic. Ha treballat en diferents empreses en recepció, administració comptable i de recursos humans.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Núria Coromina

Comunicació

Graduada en Ciències Polítiques i de l'Administració (UB) i Màster en Migracions Contemporànies (UAB) amb pràctiques al Departament de Convivència i Participació a l'Ajuntament de Badalona. Vinculada a la vida social i comunitària de Vic.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


 José Ramón Cubero

Operacions

Responsable de projectes. Experiència en certificació d'obres de telecomunicacions, control de materials, projectes i manteniments d'altes i xarxes.

Actualment gestiona el control de materials de l'obra, les sol·licituds de pas i la regularització de la xarxa. També és qui fa el disseny i replantejament de nova xarxa Guifi·net, el manteniment d'altes i baixes, la validació de certificacions d'obra i el manteniment i atenció d'incidències i avaries.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Dubraska García

Proyectos e inventario

Graduada en Enginyeria Civil a la Universitat José Antonio Páez (Venezuela). En la seva trajectòria professional i personal destaca per l'elaboració de cronogrames en obres de construcció, coordinació i execució de projectes i inventari de material.


Odoo - Prova 2 a tres columnes


 Xavi Bosch

Técnico

.


Odoo - Prova 2 a tres columnes


Nil Tosar

Técnico

.


Odoo - Prova 2 a tres columnes


Kader Ziani

Técnico

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Xavi Poza

Técnico

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Marta Tarragona

Administració

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Aurelio Campo

Àrea jurídica

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Maialen Martiarena

Erabiltzaileei arreta

Ingenieritza mekaniko teknikoa ikasi zuen. Enpresa familiarraren kudeaketa: artzaia, gaztagilea, komerzializazioa...sei urtez. Arakil bailarako dinamizatzaile socio kulturala hiru urtez. Momentu hontan erabiltzaileei arreta zerbitzuan lan egiten du.

Altres dades d'interès

La Fundació Guifi·net es va constituir per carta fundacional el dia 11 de juliol de 2008 i està inscrita a:

  • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, número 2550

  • Registre de Fundacions de Navarra

  • Registre d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, número 335

  • Registre d'Operadors de Telecomunicacions de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia

  • Cens d'Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya