Transparència

Memòries i comptes  

La Fundació guifi·net publica periòdicament la memòria d'activitats i els comptes anuals després del tancament de l'exercici comptable. 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

 

 Subvencions

  • Ajuntament d'Orís, 2017

  • Programa de Garantia Juvenil, 2016

  • Doctorat Industrial, 2016