Participa

Tipus Donació

Import Donació
Selecciona un Projecte


Fent una donació

Transforma el model de telecomunicacions

 Millora l'accés a Internet

Les donacions tenen incentius fiscals

Les recollim i gestionem per als projectes

Registre de fundacions Generalitat Catalunya 2550

ONG sense ànim de lucre, d'interès general acollida a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Les donacions són irrevocables, pures i simples.


Beneficis dels incentius fiscals de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les entitats sense afany de lucre i d'incentius al mecenatge


Sistema de donacions

Ets una persona física (IRPF)*?

Fent una donació d'1€ fins a 150€:

  • Et podràs deduir un 80% a la declaració de la renda.

Fent una donació superior a 150€:

  • Dels primers 150€ et podràs deduir un 80% a la declaració de la renda.

  • De l'import restant et podràs deduir un 35% a la declaració de la renda.

  • A més, un 5% a partir del 3r any si la donació és a la mateixa entitat per un import igual o superior.

* Fins un 10% de la base imposable.

Ets una persona jurídica (IS)?

Fent una donació de qualsevol import:

  • Et podràs deduir un 35% a l'impost de societats.

  • A més, un 5% a partir del 3r any si la donació és a la mateixa entitat pel mateix import o superior.