Parte hartu!

Dohaintza mota

Dohaintzaren kopurua
Aukeratu proiektua


Dohaintza bat eginda 

Telekomunikazio-eredua eraldatzeko

 Interneterako sarbidea hobetzeko

Dohaintzek zerga-pizgarriak dituzte

Proiektuetarako bildu eta kudeatzen ditugu

Generalitat Catalunyako Fundazioen Erregistroa 2550

Irabazi-asmorik gabeko GKEak, interes orokorrekoak, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren pizgarriei buruzko 49/2002 Legeari atxikiak

Dohaintzak ezeztaezinak, garbiak eta sinpleak dira


Irabazi asmorik gabeko entitateen Zerga Araubideari buruzko 49/2002 Legearen onurak eta mezesnagorako sustapen-neurriak. 


Donazio sistemak

Pertsona fisikoa zara (PFEZ)*?

1 eta 150 euro arteko dohaintza eginez:

  • Errenta-aitorpenean %80 ken dezakezu.

150€ baino gehiagoko dohaintza eginez: 

  • Lehenengo 150€ -tik% 80 ken dezakezu irabaizen kontuan. 

  • Gainerako kopurutik %35 ken dezakezu irabazien kontuan.

  • Eta, %5 gehiago 3. urtetik aurrera, dohaintza entitate berdinera bada kopuru berdinagatik edo handiagoagatik.

* Zerga oinarriaren %10 arte.

Pertsona juridikoa zara (IS)?

Edozein zenbatekoaren dohaintza egitea:

  • Elkarteen gaineko zergan %35 ken dezakezu.

  • Eta, % 5 gehiago 3. urtetik aurrera, dohaintza entitate berdinera bada kopuru berdinagatik edo handiagoagatik.