Què fem

Sistema de  Compensacions

Sostenibilitat 

El sistema de Compensacions fomenta la inversió en infraestructures de telecomunicacions mancomunades i possibilita que s'obtingui un retorn just, tant a nivell econòmic com social. El sistema s'articula entorn a les Taules de Compensacions, a les que participen els diferents actors implicats.

A les Compensacions s'apliquen criteris objectius de manteniment i millora de la xarxa, això fa eficaç i eficient la gestió de la infraestructura de telecomunicacions com a banc de recursos comuns.

Hi ha tres nivells de compensació:

  1. Compensació IX

  2. Compensació de CAPEX

  3. Compensació d'OPEX