Qui som

Organització

La Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net és una entitat sense ànim de lucre i d'interès general que s'organitza a través del Patronat i un Equip de Persones que treballen per fer efectius els objectius, principis i valors del projecte Guifi· net

 

El Patronat de la Fundació

El Patronat és l'òrgan de govern i administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a l'assoliment de les finalitats fundacionals - Article 16 dels Estatuts -.

Els Patrons exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta - Article 19 dels Estutats -.

Odoo - Prova 1 a tres columnes

Ramon Roca Tió

President (càrrec no retribuït)

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona però va orientar la seva carrera professional cap a les tecnologies de la informació, desenvolupant responsabilitats en el camp corporatiu durant trenta anys.

Cofundador de guifi·net


 

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Ramon Amblàs Comas

Vocal (càrrec no retribuït)

Realitzà diversos cursos d'informàtica a principis dels 80, a partir dels quals va ampliar el seu coneixement de forma autodidàctica. Desenvolupa programes de gestió per a empreses i assistència als usuaris finals. Des de l'inici del projecte guifi·net va destacar ajudant activament com a voluntari del projecte en la instal·lació de supernodes i nodes de clients, així com oferint suport als usuaris als fòrums i llistes de correu.  

Odoo - Prova 2 a tres columnes

Lluís Dalmau Junyent

Vocal (càrrec no retribuït)

Llicenciat en Documentació, Enginyer Tècnic en Indústries Agràries i Alimentàries, Tècnic especialista en Medi ambient. Treballa a l'Institut de Taradell i és formador intern de l'organtizació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya al Departament d'Educació.                          

Cofundador de guifi·net

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Gil Forcada Codinachs 

Vocal (càrrec no retribuït) 

Va estudiar Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes a la Universitat de Girona. Des de 2011 viu a Berlín i treballa com a responsable de desenvolupadors de la pàgina web d'un periòdic. Sempre vinculat a projectes de codi (GNOME, Plone) o xarxa oberta guifi·net i de llengua (Softcatalà). 

Cofundador de guifi·net


Odoo - Prova 3 a tres columnes

Leandro Navarro Moldes

Vocal (càrrec no retribuït)

Doctor Enginyer de Telecomunicació, Professor Titular de UPC.edu, coordinador del grup de recerca en Sistemes Distribuïts (dsg.ac.upc.edu). Co-fundador i vice-president de Pangea.org, una ONG que proporciona serveis d'Internet a organitzacions sense ànim de lucre i moviments socials. A nivell internacional, és co-director del grup de treball Accés global a Internet per a tothom (GAIA) de l'Internet Research Task Force (IRTF) i vice-president de la taula de directors de l'Association for Progressive Communications (APC.org).


Equip de treball de la Fundació

Les activitats de la Fundació les desenvolupen professionals, tant treballadores, com voluntàries, en col·laboració. Aquest criteri ha de mantenir-se en totes les activitats de la Fundació - Article 5.G dels Estatuts -.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Lluís Dalmau 
Direcció

Representar la Fundació davant de terceres persones per a l'assoliment de les finalitats fundacionals, tramitació de documentació i expedients, sense cap més excepció que les establertes a la normativa vigent i als Estatuts. Execució dels acords del Patronat i gestionar el patrimoni i la comptabilitat, personal i projectes.

Retribució bruta anual 2019: 18.791,76€

Dona a la Fundació: 2.263,44€

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Miquel Martos

Gestió del NOC

Involucrat a la xarxa guifi·net des del seu inici. Ha participat activament en el desenvolupament, manteniment i disseny de la xarxa, d'eines de gestió i donant suport a nous dispositius. Al 2011 va dissenyar el NOC, el gestiona i supervisa, així com la gestió del LIR i suport tècnic a les persones participants. 

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Meritxell Vilaró

Administració 

Tècnica superior en Administració i Finances a l'Institut de Vic. Ha treballat en diferents empreses en recepció, administració comptable i de recursos humans.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Clara Cusó

Governança i participació

Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzada en la resolució alternativa de conflictes. Ha treballat en diferents entitats sense ànims de lucre en l'àmbit de la coordinació de projectes, gestió, incidència política i comunicació. 

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Núria Coromina

Comunicació

Graduada en Ciències Polítiques i de l'Administrció (UB) i Màster en Migracions Contemporànies (UAB) amb pràctiques al Departament de Convivència i Participació a l'Ajuntament de Badalona. Vinculada a la vida social i comunitària de Vic.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Miguel Ángel Irigoyen

Operacions

.

Odoo - Prova 1 a tres columnes

Vanesa Poyo

Administració 

Tècnica Superior en administració i finances a la Salle de Manlleu. Ha treballat a empreses realitzant tasques de documentació, arxiu i recepció.  

Odoo - Prova 2 a tres columnes


 José Ramón Cubero

Projectes

.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


 Blai Ramírez

Comunicació

Graduat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Pompeu Fabra i especialitzat en planificació estratègica. Ha treballat com a Estratega Digital, gestionant la publicitat de diferents empreses a través de plataformes com Google Ads, Bing Ads o Facebook Ads. 

Odoo - Prova 2 a tres columnes


 Libe Etxaniz

Atenció a persones usuàries

Graduada en Treball Social per la Universitat de Deusto, exerceix també d'Educadora social en un pis d'acollida de menors i sempre ha estat vinculada a la visa social i està  interessada en les habilitats interpersonals de comunicació.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


 Xavi Bosch

Tècnic

.

Altres dades d'interès

La Fundació Guifi·net es va constituir per carta fundacional el dia 11 de juliol de 2008 i està inscrita a:

  • Register of Foundations of the Generalitat de Catalunya, number 2550

  • Registre d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, número 335

  • Register of Telecommunications Operators of the National Commission of Market and Competition

  • Census of Volunteering Entities of the Generalitat de Catalunya