Qui som

 

El projecte

Guifi· net és un projecte social i tecnològic de telecomunicacions impulsat des de la ciutadania i amb més de 15 anys d’experiència. 

El nostre objectiu és fer arribar l’ accés a Internet arreu del territori a través d’una xarxa de telecomunicacions oberta lliure neutral basada en un model de comuns amb la voluntat d’eliminar la bretxa digital entre zones rurals i urbanes.

L'accés a Internet és un dret humà reconegut per l'ONU (2011)

Innovació tecnològica

Oferim solucions tecnològiques innovadores que faciliten l’accés a  Internet de banda ampla, de qualitat i a un preu just.

Economia social i col·laborativa

Ens basem en un model econòmic que entén les xarxes de telecomunicacions com un bé comú. Promovem l'economia local, col·laborativa, sostenible i de proximitat.  

Transformació social

Proposem un model de gestió de les telecomunicacions en què les persones són actors de transformació i de canvi. Treballem per connectar a tothom sense discriminacions. 

 

La Fundació

La  Fundació  guifi· net  és l'entitat sense ànim de lucre i d'interès general que neix el 2008 per donar entitat jurídica al projecte, per fomentar-ne els principis i amb la voluntat d'impulsar coordinadament amb diferents actors la xarxa de comuns oberta, lliure i neutral. 

Des de la Fundació treballem per:

  Facilitar l'accés a Internet de qualitat, a un preu just, a totes les persones sense discriminacions i amb la voluntat d'eliminar la bretxa digital entre zones urbanes i rurals.

  Impulsar projectes de desplegament de la xarxa de comuns (fibra òptica i/o radioenllaç) arreu del territori.

  Fomentar el projecte tecnològic, social i econòmic de la xarxa de comuns amb transparència, vocació universal i no-discriminatòria.

  Coordinar, gestionar i col·laborar amb tots els participants que promouen el projecte arreu del territori: persones usuàries, operadores, entitats, institucions, voluntaris.

  Desenvolupament dels operadors locals de telecomunicacions que ofereixen els serveis d'accés a Internet.

 


      Visió  

      • Des de la Fundació guifi· net establim una xarxa d'accés a internet solidària, alternativa als monopolis, i que promou l'economia col·laborativa dins de la xarxa de comuns. 

      • Promocionem mecanismes necessaris per què internet sigui accessible per a totes les persones sense discriminacions socioeconòmiques, culturals i territorials. 

      • Obrim les portes al món digital!


      Missió

      • La Fundació guifi· net neix amb la voluntat d'impulsar i promoure una xarxa de telecomunicacions mancomunada lliure, oberta i neutral basada en un  model de comuns.

      • Treballem per construir una alternativa solidària, sostenible i de proximitat; a través de solucions tecnològiques innovadores que permeten    l'accés a internet sense discriminacions .   


      Objectius

      La Fundació  guifi· net  té com a objectius:

      • Promoure i fomentar el  desenvolupament de les xarxes d'infraestructures obertes d'informació i comunicació, amb vocació universal i no discriminatòria.

      • Promoure i fomentar el  dret universal a la comunicació i informació, a l'intercanvi de coneixements, a la llibertat d'expresión i a l'intercanvi públic i privat d'opinions i informacions per mitjà de les xarxes i infraestructures obertes.

      • Promoure i fomentar el  dret d'accés a Internet, sense importar el lloc on s'està, ajudant al desenvolupament d'una societat sense fractura digital per raons socioeconòmiques o de residència.

      • Promoure i  fomentar el  dret a estàndards tecnològics oberts, no sotmesos a patents i condicions discriminatòries , com per exemple la complexitat innecessària en la maquinària i el software .

      • Promoure la  investigació avançada en l'àmbit de les xarxes i infraestructures obertes.

      • Generar  plataformes de col·laboració entre la societat civil, el sector públic i el privat.

      • Establir  relacions i col·laboracions amb persones i entitats afins als objectius de la Fundació, participant en projectes comuns.

      • Promoure la  defensa de la gestió de l'espai radioelèctric per aconseguir regulacions que facilitin el dret a tenir xarxes obertes, promocionant l'existència d'espais que no necessitin llicències, procurant la bona gestió comuna per evitar la saturació de les bandes de freqüències no llicenciades per xarxes tancades que les utilitzen privativament.

      • Elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i anàlisis relatius a les finalitats de la Fundació i organitzar cursos, seminaris, jornades o materials de difusió dels objectius fundacionals.