Patronat de la Fundació guifi·net

Modificació del Patronat

En la reunió del Patronat de la Fundació guifi·net que va tenir lloc el dijous, 6 de febrer, es van adoptar, entre d'altres, els següents acords:

  1. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel patró Pablo Boronat, tot agraint-li la dedicació prestada a favor de la fundació i del projecte guifi.net

  2. Nomenar com a patró a Leandro Navarro, el qual, estant present a la reunió, va acceptar el nomenament com a patró Vocal.

És d'interès dels patrons de la Fundació ampliar el nombre actual de persones que formen part del Patronat, amb possibilitat d'arribar fins a nou persones segons consta en els Estatuts de la Fundació, amb l'objectiu que aquest òrgan disposi de més persones, per tant, més veus i visions que de ben segur aportaran les noves incorporacions. Comencen amb aquest primer nomenament, estan previstes futures incorporacions i la renovació dels càrrecs prevista, també, per enguany.

Comparteix la notícia a