Ofertes de treball

Gestió administrativa i comunicació

La Fundació ofereix dos llocs de treball en el marc del programa de contratació en pràctiques de persones joves beneficiàrias del programa de Garantia Juvenil a Catalunya.


Requisits

  • Les persones candidates han de ser beneficiàries del programa de Garantia Juvenil.

  • Estar inscrites com a demandants de treball no ocupades al Servei d'Ocupació de Catalunya.

  • Acreditar un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o un certificat de professionalitat que les habiliti per a l'exercici professional.

  • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.

Las persones joves que han participat al programa en la convocatòria dels exercicis 2016 i 2017 i les que estan contractades dins del programa de Garantia Juvenil no podran participar a la present oferta.


El que busquem

Dues persones amb capacitats i aptituds per al desenvolupament de treballs administratius i de comunicació, per a donar suport a la part comptable i a la gestió de projectes

Les persones treballadores s'incorporaran a l'equip de treball de la Fundació i utilitzaran aplicacions com el processador de text, full de càlcul, correu electrònic i aplicacions pròpies de la Fundació.

Participaran en treballs de gestió documental.


Requisits imprescindibles del perfil professional

Persones amb titulacions equivalents a cicles formatius de grau superior de la família professional d'administració i gestió o estudis universitaris d'administració, economia, periodisme o dret.


Condicions

Aquesta oferta està subjecta a les condicions i la financiació de la convocatòria de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Cataluña 2018:

  • Un contracte en pràctiques de 6 mesos a jornada complerta.

  • Remunerat segons les condicions establertes a la subvenció.

  • S'incorporarà abans del 31 d'octubre de 2018.

  • El lloc de treball és a Gurb (Osona).

Les persones interessades poden enviar el currículum sencer a fundacio@guifi.net amb l'assumpte 'PGJ18 CV '.

La data límit de recepció és el dia 20 d'octubre de 2018.

Comparteix la notícia a