La Fundació Guifi.net denuncia a Europa la inaplicació de la normativa en matèria de Telecomunicacions i Competència.

La Fundació guifi.net presenta una reclamació al Defensor del Poble Europeu per instar a la Comissió Europea a actuar contra les males pràctiques de les administracions espanyoles i vetllar pel compliment de la normativa europea de Telecomunicacions i Competència.

Dia i hora: Divendres 26 d'octubre, 13h.

Lloc: Seu de la Comissió Europea a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90).

El divendres 26 d'octubre, la Fundació guifi.net va presentar la reclamació a la seu de la Comissió Europea a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90) en la qual es descriuen actuacions en conflicte d'interès econòmic, males praxis i barreres d'entrada que s'exerceixen des de les administracions públiques autonòmiques i estatals.

La decisió de presentar la reclamació sorgeix d'una successió de múltiples fets que han ocasionat incompliments continuats i sistemàtics de la normativa europea en matèria de telecomunicacions i competència, i molt específicament del RD 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a les mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de telecomunicacions electròniques d'alta velocitat, que transposa la Directiva 2014/61/UE del Parlament Europeu, i que permet l'accés dels subministradors de xarxes públiques de comunicacions a les infraestructures físiques existents, amb independència de la seva ubicació.

Les actuacions incorrectes, així com l'omissió del deure d'actuar en alguns casos, tenen lloc a tots els nivells de l'administració i en àmbits competencials diferents provocant una situació de 'deadlock' (punt mort) que acaba fent inviables els projectes de desenvolupament de xarxa de comuns de guifi.net, una infraestructura que té com a principal objectiu arribar a tot el territori per a tots els habitatges, acabant així amb la fractura digital.

La Fundació guifi.net som una entitat sense ànim de lucre i d'interès general que defensem l'accés a internet com a dret humà (reconegut per les Nacions Unides el 2011) i treballem per impulsar una xarxa de telecomunicacions mancomunada, oberta, lliure i neutral, basada en un model de comuns.

Més informació a: 

Comparteix la notícia a