Comunicat sobre la sobirania tecnològica i el consum responsable

Veient la creixent conscienciació entre la població en allò que fa referència a l'impacte de les diferents alternatives de consum, a les que donem la benvinguda!, des de la Fundació per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net, fem les següents puntualitzacions per ajudar a l'enriquiment del debat i facilitar la presa de decisions en el camp de les telecomunicacions.


A. Infraestructura pròpia vs. Infraestructura de tercers

Les operadores poden fer arribar els serveis als clients o bé a través d’infraestructura pròpia o bé llogant-la a tercers. Exemples d’operadors amb infraestructura pròpia són Movistar, Vodafone i Orange. Exemples d’operadors sobre infraestructura de tercers són Pepephone i Parlem. Hi ha operadors que tant operen sobre infraestructura pròpia com de tercers, com ara Masmóvil. 

En clau de sobirania, l’opció de la infraestructura pròpia redueix la dependència de tercers. 


B. Infraestructura privativa vs. infraestructura de comuns

El model de propietat i explotació són també factors clau pel que fa a la resiliència i sobirania.

Infraestructura privativa 

  En el model privatiu els recursos de xarxa són gestionats com qualsevol altre bé privat i, per tant, estan subjectes a ser utilitzats en operacions especulatives (per exemple, venda a d’altres empreses) o com a instruments per a la lluita contra els competidors (per exemple, degradar la qualitat d’accés als serveis de competidors) entre moltes d’altres males pràctiques (desinversió, duplicitat d’infraestructures, etc.) que acaben repercutint en el servei que reben els clients.   

Infraestructura de comunes

  En el model de comuns, la infraestructura de xarxa es construeix i s’opera de manera mancomunada entre tots els participants (empreses, voluntaris, administracions públiques, etc.) a través d’unes normes clares de participació orientades a assegurar la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés i a preservar-ne el seu estatus jurídic, blindant-la contra la privatització i totes les males pràctiques associades a aquest model. 

C. Economia global vs. economia local

És un fet contrastable que el model privatiu porta cap a la globalització de les empreses i a tots els mals associats a la globalització: concentració de la infraestructura en poques mans, deteriorament de les condicions de treball, mercantilització dels clients, etc. Per contra, també és objectivable que el model de comuns afavoreix el desenvolupament de l’economia local, amb empreses arrelades al territori que ofereixen serveis de proximitat. 


D. Telefonia mòvil: un cas especial

A diferència de les xarxes cablejades (fibra òptica i coure) i les WiFi (estàndard IEEE802.11), les quals poden ser desplegades per qualsevol operador (sector liberalitzat) les xarxes de telefonia mòbil només poden ser desplegades per operadors que hagin obtingut la llicència corresponent per a l’ús de les freqüències que utilitzen. En el cas espanyol, les úniques operadores que tenen llicència són Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo i, per tant, només aquestes operadores tenen infraestructura de telefonia mòbil pròpia. La resta d’operadores que ofereixen serveis de telefonia mòbil ho fan a través d’acords amb alguna d’aquestes quatre operadores per a poder emprar la seva infraestructura. Així doncs, no és possible, a data d’avui, no és possible desplegar xarxa de telefonia mòbil de comuns. 

Les nostres recomanacions:

Productes d'operadores locals

Infraestructura de comuns

guifi.net és un projecte que des del 2004 desplega i opera xarxa de comuns a través de la vertebració de la col·laboració entre societat civil, administracions públiques i empreses privades, que ha estat reconegut amb diversos guardons i que ja té presència, a través d’iniciatives locals, a pràcticament tot el territori català.


Comparteix la notícia a