Qui som

La Fundació guifi· net 

La Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net és una entitat sense ànim de lucre i d'interès general.

Es va constituir per carta fundacional el dia 11 de juliol de 2008.

Està inscrita a:

  • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, número 2550

  • Registre d'Organizacions No Governamentals per al Desenvolupament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, número 335

  • Registre d'Operadors de Telecomunicacions de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia

  • Cens d'Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya

La Fundació guifi.net va néixer amb la voluntat d'impulsar i promoure una xarxa de telecomunicacions mancomunada, oberta, lliure i neutral basada en un model de comuns.

Som un equip que treballem per construir una alternativa solidària, sostenible i de proximitat; amb solucions tecnològiques innovadores que afavoreixen l'accés a Internet sense discriminacions. 

A la xarxa guifi.net hi participen diversos operadors de telecomunicacions que ofereixen els seus serveis utilitzant la xarxa per a millorar l'accés a Internet construint una gran xarxa de telecomunicacions per a millorar les alternatives al territori.

Guifi.net és un projecte obert a totes les persones per a que puguin utilitzar-lo per a connectar-se o, si és un operador de telecomunicacions o de serveis, per a que pugui oferir-los a les persones usuàries de la xarxa, aconseguint millorar les possibilitats de les persones usuàries, fent possible poder escollir entre diferents operadors de serveis i optimitzant les oportunitats i capacitats dels operadors  amb la millora dels seus mercats i les capacitats que aporta l'economia col·laborativa.

Odoo - Prova 1 a tres columnes


Odoo - Prova 2 a tres columnes


Odoo - Prova 3 a tres columnesEl patronat de la Fundació

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a l'assoliment de les finalitats fundacionals - Article 16 dels Estatuts -.

Els Patrons exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta - Article 19 dels Estatuts-

Odoo - Prova 1 a tres columnes

Ramon Roca Tió

President (càrrec no retribuït)

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona però va orientar la seva carrera professional cap a les tecnologies de la informació, desenvolupant responsabilitats en el camp corporatiu durant trenta anys.

Cofundador de guifi·net


Odoo - Prova 1 a tres columnes

Pablo Boronat Pérez

Vicepresident (càrrec no retribuït)

Doctor Enginyer en Informàtica. Professor titular de la Universitat de Jaume I de Castelló. Dels que pensa "Val la pena intentar-ho". 

Odoo - Prova 2 a tres columnes

Lluís Dalmau Junyent

Vocal (càrrec no retribuït)

Llicenciat en Documentació, Enginyer Tècnic en Indústries Agràries i Alimentàries, Tècnic especialista en Medi ambient. Treballa a l'Institut de Taradell i és formador intern de l'organtizació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya al Departament d'Educació.                          

Cofundador de guifi·net

 

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Ramon Amblàs i Comas

Vocal (càrrec no retribuït)

Realitzà diversos cursos d'informàtica a principis dels 80, a partir dels quals va ampliar el seu coneixement de forma autodidàctica. Desenvolupa programes de gestió per a empreses i assistència als usuaris finals. Des de l'inici del projecte guifi·net va destacar ajudant activament com a voluntari del projecte en la instal·lació de supernodes i nodes de clients, així com oferint suport als usuaris als fòrums i llistes de correu.  

Odoo - Prova 3 a tres columnes

Gil Forcada Codinachs 

Vocal (càrrec no retribuït) 

Va estudiar Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes a la Universitat de Girona. Des de 2011 viu a Berlín i treballa com a responsable de desenvolupadors de la pàgina web d'un periòdic. Sempre vinculat a projectes de codi (GNOME, Plone) o xarxa oberta guifi·net i de llengua (Softcatalà). 

Cofundador de guifi·netEquip de treball de la Fundació

Les activitats de la Fundació les desenvolupen professionals, tant treballadores com voluntàries, en col·laboració. Aquest criteri ha de mantenir-se en totes les activitats de la Fundació - Article 5.G dels Estatuts-. 

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Lluís Dalmau 
Direcció

Representar la Fundació davant de terceres persones per a l'assoliment de les finalitats fundacionals, tramitació de documentació y expedients, sense cap més excepció que les establertes a la normativa vigent i als Estatuts. Execució dels acords del Patronat i gestionar el patrimoni i la comptabilitat, personal y projectes.

Retribució bruta anual 2017: 17.078,88€ - Dona a la Fundació: 3.055€

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Miquel Martos

Gestió del NOC

Involucrat a la xarxa guifi·net des del seu inici. Ha participat activament en el desenvolupament, manteniment i disseny de la xarxa, d'eines de gestió i donant suport a nous dispositius. Al 2011 va dissenyar el NOC, el que gestiona i supervisa, així com la gestió del LIR i suport tècnic a les persones participants. 

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Meritxell Vilaró

Administració 

Tècnica superior en Administració i Finances a l'Institut de Vic. Ha treballat en diferents empreses en recepció, administració comptable i de recursos humans.

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Clara Cusó

Coordinació

Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzada en la resolució alternativa de conflictes. Ha treballat en diferents entitats sense ànims de lucre en l'àmbit de la coordinació de projectes, gestió, incidència política i comunicació. 

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Lluc Bujons

Àrea tècnica NOC

Estudiant de Sistemes microinformàtics i xarxes.

Odoo - Prova 1 a tres columnes

Vanesa Poyo

Administració 

Tècnica Superior en administració i finances a la Salle de Manlleu. Ha treballat a empreses realitzant tasques de documentació, arxiu i recepció.  

Odoo - Prova 2 a tres columnes


Núria Coromina

Comunicació

Graduada en Ciències Polítiques i de l'Administrció (UB) i Màster en Migracions Contemporànies (UAB) amb pràctiques al Departament de Convivència i Participació a l'Ajuntament de Badalona. Vinculada a la vida social i comunitària de Vic.